Sàn giao dịch thiết bị vật tư - Xi măng Việt Nam

Sàn giao dịch thiết bị vật tư

Xi măng Hạ Long gia hạn thời điểm đóng chào giá gói thầu "Cung cấp than cám phục vụ sản xuất" Xi măng Hạ Long gia hạn thời điểm đóng chào giá gói thầu "Cung cấp than cám phục vụ sản xuất"

Công ty CP Xi măng Hạ Long gia hạn thời điểm đóng chào giá mua sắm gói thầu "Cung cấp than cám phục vụ sản xuất" theo hình thức mua sắm rộng rãi.

Vicem Hà Tiên mời chào giá cung cấp than nhiệt trị 6.400 Kcal/kg Vicem Hà Tiên mời chào giá cung cấp than nhiệt trị 6.400 Kcal/kg

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp "Than nhiệt trị 6.400 Kcal/kg". 

Xi măng Hạ Long gia hạn thời điểm đóng chào giá gói thầu "Cung cấp than cám phục vụ sản xuất" Xi măng Hạ Long gia hạn thời điểm đóng chào giá gói thầu "Cung cấp than cám phục vụ sản xuất"

Công ty CP Xi măng Hạ Long gia hạn thời điểm đóng chào giá mua sắm gói thầu "Cung cấp than cám phục vụ sản xuất" theo hình thức mua sắm rộng rãi.

Vicem Hà Tiên mời chào giá dịch vụ bóc tầng phủ khu vực 2 mỏ Tà Thiết năm 2023 Vicem Hà Tiên mời chào giá dịch vụ bóc tầng phủ khu vực 2 mỏ Tà Thiết năm 2023

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ bóc tầng phủ khu vực 2 mỏ Tà Thiết năm 2023.

Vicem Hà Tiên mời chào giá dịch vụ bóc tầng phủ khu vực 1 mỏ Tà Thiết năm 2023 Vicem Hà Tiên mời chào giá dịch vụ bóc tầng phủ khu vực 1 mỏ Tà Thiết năm 2023

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ bóc tầng phủ khu vực 1 mỏ Tà Thiết năm 2023.

Vicem Hà Tiên mời chào giá dịch vụ bóc tầng phủ khu vực cánh Đông núi Trầu nhà máy XM Kiên Lương Vicem Hà Tiên mời chào giá dịch vụ bóc tầng phủ khu vực cánh Đông núi Trầu nhà máy XM Kiên Lương

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ bóc tầng phủ khu vực cánh Đông núi Trầu, nhà máy Xi măng Kiên Lương.

Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc và vận chuyển đá lẫn sét Vicem Hà Tiên gia hạn thời gian mời chào giá dịch vụ bốc xúc và vận chuyển đá lẫn sét

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kính mời các đơn vị nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ bốc xúc và vận chuyển đá lẫn sét.

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee

1.000đ/tấn

1.800

Starcemt

1.000đ/tấn

1.760

Chifon

1.000đ/tấn

1.530

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.490

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.450

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Insee đa dụng

1.000đ/tấn

1.830

Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.670

Vicem Hà Tiên

1.000đ/tấn

1.650

Tây Đô

1.000đ/tấn

1.553

Hà Tiên - Kiên Giang

1.000đ/tấn

1.440

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.940

Việt Ý

đồng/kg

18.890

Việt Đức

đồng/kg

18.880

Kyoei

đồng/kg

18.880

Việt Nhật

đồng/kg

18.820

Thái Nguyên

đồng/kg

19.390

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

19.040

Việt Ý

đồng/kg

18.990

Việt Đức

đồng/kg

19.180

Kyoei

đồng/kg

19.080

Việt Nhật

đồng/kg

18.920

Thái Nguyên

đồng/kg

19.540

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

đồng/kg

18.890

Việt Ý

đồng/kg

18.840

Việt Đức

đồng/kg

18.830

Kyoei

đồng/kg

18.830

Việt Nhật

đồng/kg

18.770

Thái Nguyên

đồng/kg

19.340

Xem bảng giá chi tiết hơn

Công nghệ sản xuất xi măng mới - Từ nghiên cứu đến giải pháp công nghiệp

Xem các video khác

Gia vlxd tp
hoi dap xi mang

Thăm dò ý kiến

Vì sao tiêu thụ xi măng, clinker giảm mạnh?